«Сүйлөгөн» жиптер…

КРнын Эл агартуусунун мыктысы, Баатыр эне, 84 жаштагы саймачы Азият МАМБЕТСАДЫКОВА апанын колунан жаралган, бир жеринен кынтык издеп табылбаган мына бул картинкалар жип менен шөкөттөлгөн.

 

    Күз

“Саймачылык өнөрдү кыз-келиндер институтунда окуп жүргөндө кол эмгек сабагынан берген эжейибиз үйрөткөн. 3-курста сайма саюу боюнча фестивалга катышып, үчүнчү орун алгам”, – деген Азият апа ошондон бери саймачылык өнөрдү таштабай, тескерисинче, азыркы күндө болгон убактысын гана эмес, өзү айткандай, алган пенсиясын да жалаң жип-шууга коротот.

 

Менин жети тулпарым

– Сайма саюу – биринчиден, эрмек болсо, экинчиден, адамдын чыгармачылык ой жүгүртүүсүн, изденүүсүн жакшыртат, – дейт ал.

 

   Шаркыратма

 

– Акыл-сезимин тазартып, көңүлүн өстүрөт. Сайма сайып отуруп тээ алда кайда калган жаштык күндөргө да барып келсең болот. Анткени, менин да саймага болгон кызыгуумдун башаты ошол жакта. Мен Кочкордо тарых сабагынан мугалим, андан кийин бала бакчаны жетектедим. Үйдө жети баланы да карап, убактым аз болду. Бирок сайма саюуга да убакыт таба коюп, майда-бараттан баштап, айылдагы күйөөгө узаган кыздардын себине килем, туш кийиз сайып берер элем. Эми да эненин эмгектерине кызыгып, суктанган кардарлар бар. Бирок эне саймаларды сатып, бизнес кылуу максатында эмес, тек гана балдарына, неберелерине, жакын адамдарына таберик-белек катары саят. “Кийин небере-чөбөрөлөр: “Чоң энебиз, таянебиз сайган экен”,– десе экен, балким алар да кызыгып, үйрөнүп, узчулук өнөр укумдан-тукумга сакталса экен деген тилек. Экинчиден, бош отура бербей, эс алуудагы кишиге эрмек болот”, – дейт эне.

  Гүлдөр