Сүрөтчү Кадырбек АБДЫЛДАЕВ: «Күчтүү эмгек – өз ичине бүтүндөй бир чоң сырды камтып турат»

Жибек САДЫКОВА


“Сүрөт өнөрү кызыктуу, кооз боёктон жана өтө татаал баскычтан турат. Ал ташкындаган талантты жана майтарылбас күч-кубатты гана кабыл алат”, – дейт жаш сүрөтчү Кадырбек АБДЫЛДАЕВ.

– Кадырбек, сизде сүрөт искусствосуна таасирленүү кандайча жаралды?

– Кайсы бир темадагы сүрөттү тартсам, ал дал өзүндөй окшошуп калчу. Бул жөндөмүм мени улам шыктандырып жүрүп отурду. Тарткан сүрөттөрүм өзүмдүн купулума толуп, жагып баштаган күндөн тарта бул өнөрдү тандоо менен жаңылыш кадам жасабагандыгымды түшүндүм.

– Кандай сүрөтчү абдан күчтүү жана таланттуу деп ойлойсуз, же бул өнөрдө эң башкы өзгөчөлүк же өзөк эмнеде?

– Художник Иван Айвазовскийдин эмгектерин баалайм. Ал суунун, деңиздин сүрөттөрүн жогорку чеберчилик менен тарткан. Таң калаарлык кызыктуу сюжеттеги жүрөктү козгой турган темаларды камтый алгандыгы менен ал башка сүрөтчүлөрдөн кескин айырмаланат. Күчтүү эмгек – өз ичине бүтүндөй бир чоң сырды сактап турат. Айвазовскийдин сүрөттөрү азыркы кезге чейин сырдуу жана таң калаарлык бойдон калды. Мунун өзү чоң талант жана улуулук.

– Көргөн көрүнүштөрдү гана тартасызбы же жүрөгүңүз менен туюпбилгениңизди да чагылдырасызбы?

– Айланадагы кооз көрүнүштөрдү, кубулуштарды карап тартам. Көңүлдө жашаган темаларды алып чыгуу – бир топ татаал. Ал чоң чеберчиликти жана убакытты талап кылат.

– Кандай учурда жасаган эмгегиңизге ыраазы болуп, канааттанасыз?

– Ал үчүн көбүнчө маанайдын жана эргүүнүн мааниси чоң. Мотивация болуп, бир гана тартып жаткан теманын тегерегинде ойлонуп, далалат кылсам, сөзсүз ал натыйжалуу аткарылаарын байкайм.

– Сиз үчүн кымбат нерсе?

– Адам көңүлү баарынан кымбат турат. Ортодогу сый мамиле, жылуу сөз – жакшылыкты, жагымдуу атмосфераны чакырат. Керек болсо бир эле одоно сөз эки мамлекеттин ортосунда араздашууну, жараканы пайда кылат. Демек, сөздүн ордун, салмагын билип, көңүлдүн баасын, ыйыктыгын сезе билсек, көп конфликттерге жол берилбес эле.