Коррупцияга алдырба,Декларацияңды жашырба!

Прокурор эскертет

Бишкек шаарынын Октябрь районунун прокуратурасы тарабынан өткөн жылы коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча бир катар иштер аткарылды.

Негизи мамлекеттин туруктуу экономикалык, социалдык өнүгүүсү жана коопсуздугу мамлекеттик органдардын коррупцияга каршы жүргүзүлгөн иш-чаралардын эффективдүүлүгү менен белгиленет. Коррупциянын жайылышы коомдо туруктуулук жана коопсуздук үчүн олуттуу коркунуч туудурат, ошондуктан прокуратура органдарында коррупцияга каршы күрөш эң приоритеттүү багыт болуп саналат. Аталган багытта райондун прокуратурасы тарабынан жыл ичинде бардыгы болуп 47 текшерүү жүргүзүлүп, алардын жыйынтыгы боюнча 180 мыйзам бузуу аныкталып, 3 мыйзамсыз кабыл алынган актыга каршылык билдирүү, 28 мыйзам бузууну четтетүү жөнүндө сунуш, 7 мыйзам бузууну жоюу жөнүндө талап келтирилген жана 2 эскертүү берилип, прокурордук актыларды кароонун натыйжасында 45 кызмат адамы тартиптик жоопкерчиликке тартылган. Коррупцияга каршы күрөшүү мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөө багытында 7 сотко чейинки өндүрүш иши КЖБРге катталып, мамлекеттик бюджетке акчалай 1 120 960 сом өндүрүлгөн. Белгилеп кетчү жагдай, райондун прокуратурасы тарабынан мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылардын бирдиктүү салык декларацияларын мыйзамда белгиленген мөөнөттө тапшыруу, андагы көрсөтүлгөн маалыматтардын аныктыгына жана толуктугуна же мүлктүк абалына олуттуу өзгөрүүлөрү боюнча фактыларды табууга багытталган текшерүүлөр Мамлекеттик салык кызматы менен биргеликте жүргүзүлгөн. Атап айтканда, 16 текшерүү жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында 47 мыйзам бузуу аныкталып, жыйынтыгы менен ченемдик укуктук актыларынын бузулушун четтетүү жөнүндө 12 сунуш, 2 мыйзам бузууга жол бербестик жөнүндө эскертүү киргизилип, 5 тартиптик өндүрүш иши козголуп, прокурордук актылардын негизинде 31 кызмат адамы тартиптик жа заларга кириптер болгон. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тарабынан декларация тапшырууда “Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын ээлеп турган же ээлеген адамдардын кирешелерин, чыгымдарын, милдеттенмелерин жана мүлкүн декларациялоо жөнүндө” мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө декларацияны тапшырбагандыгы, декларацияда кирешелери, чыгашалары, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө маалыматтар толук көрсөтүлбөгөнү мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Ошондуктан, мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер тарабынан бирдиктүү салык декларациялары 1-апрелден кечиктирилбестен тапшырылуусу зарыл.

Улукбек СУЛТАНОВ,Октябрь районунун прокурору