Жолборс жөнүндө кызыктуу фактылар

Биле жүр

Жолборс – жер планетасындагы эр жүрөк, күркүрөгөн үнүнөн тоо-токойлор титиреген, ошол эле учурда келбети келишкен, жырткычтардын төрөсү. Анын салмагы түрүнө жараша (Амур жолборсу баарынан чоң) 250-300 кг салмакта болушу мүмкүн.

Жолборс саатына 70 чакырымдык ылдамдыкта жүгүрөт жана качырган жемине канча аралык болсо дагы 5-6 секундда секирип жетет. Ал жырткыч жаныбарлардын ичинен сууда эң мыкты сүзөт. 25-30 чакырым аралыкты кабагым-кашым дебей бир күндө сүзүп өтүшөт.

Жолборстун өзүнөн 5 эсе чоң жаныбарларга дагы кол салат.

Жолборс мышык сымалдардын ичинен мээси эң чоң болгондуктан ууга чыкканда өз алдынча ыкмаларды колдоно алат. Андан сырткары олжосунун талуу жерин билип кол салуу жөндөмү бар.

Жаныбарлар дүйнөсүндө жолборс башка жырткычтарга үстөмдүк кылаары баарына эле белгилүү. Ал жүргөн жерлерге үйүрлүү карышкырлар да жакындабайт. Мисалы, Сибирде жолборстор карышкырларды жеген жемине атаандаштык кылбашы үчүн атайлап жок кылаары белгилүү болду. Ошондуктан жолборс менен карышкыр бир аймакта эч качан чогуу болушпайт.

Кызыктуусу фермерлер жолборско тийишпейт. Себеби жолборс карышкырларды үй-жаныбарларына жолотпойт.

Күрөң аюулар күчү жагынан амур жолборсторунун чыныгы атаандашы болуп саналат, бирок алар жолборсту көргөндө кирерге жер таппай калышат. Жолборстор негизинен жалгыз жүрүшөт, бирок башка жаныбарлар менен тирешүү болгондо баары биригип кол салышат.

Эркек жолборстор ургаачысы менен баласын биринчи тойгузушат. Мындай адат жырткычтардын ичинен бир гана жолборсторго  таандык. Жолборстор жырткыч болсо да өздөрүнүн үйүрүндөгү алсыздарга жардам берет.

Асел Раманкул кызы, “Кыргыз Туусу”