Таиландда иттин ордуна маймыл багышат

Таиландда маймылдарды короочу ит катары пайдаланышканы кызыктуу. Аларды кадимкидей эле чынжырлап байлап коюшат.

Маймылдар арсылдап жулунуп,  иттен да ажаан келишет. Алардын  жанына кожоюну менен барсаң да, сага баары бир кол салат.

Бирок алар иттерге караганда абдан эле  акылдуу. Иттерди байлап койсоң себепсиз эле үрүп же улуй беришсе, маймылдар  өздөрүнүн иштерин жасап жаткандай түр көрсөтүп отура беришет.

Качан гана чоочун бирөөлөр жакын барганда кол салууга аракет кылат. Тиштери абдан курч болот.

Алар кайтарып жаткан кокос талаасына эгерим эч кимди жолотушпайт, кокус бошонуп кетсе майып кылып коюшу да толук мүмкүн.

«Кыргыз Туусу» Сүйөркул кызы Асел