Ит баккан маймылдар

Индияда шаардык таштанды таштоочу жайлар маймылдардын  тамак табуучу негизги аймагы. Алардын атаандаштары жолбун иттер. Кездешкен жерде бир-бирин баса калышат. Маймылдардын  адамдардын кээ бир сапаттарын үйрөнүп алышкандыктары да кызык. Мисалы, адамдар ит бакканын көрүшкөн, эми алар да өздөрү иттерди багышат.

Чоң иттерди үйрөтүүгө мүмкүн эмес экенин билишип, жергиликтүү фермерлердин же көчө иттеринин кичинекей күчүктөрүн уурдап кетишет.

Алар күчүктөрдү түрдүүлөп тамак берип бапестеп багышат, кошо чуркашып ойнотушат.

Күчүктөр чоңойгондон кийин маймылдардын коргоочусу жана досу болуп калышат. Ошентип, бир короо иттери бар маймылдарга жапайы жырткычтар да, жолбун иттер да жакындай албай калышат. Аларды айдактап алдыга салып алышкан маймылдар таштанды жайларга эч кимди жолотушпай ээлеп алышат.

«Кыргыз Туусу» Сүйөркул кызы Асел