Кыргыздын улуу сүрөтчүсү С.А.Чуйков

Кыргызстанда төрөлүп, өмүрүн кыргыз жергесин кыл калеми менен даңазалап өтүүгө арнагандардын бири – улуу сүрөтчү Семен Афанасьевич Чуйков болгон.

Ал мурдагы Пишпек, азыркы Бишкек шаарында 1902-жылы төрөлгөн, башкача айтканда киндик каны тамган жери ушул Бишкек. Ал тестиер чагында Верныйдагы (Алмата) жергиликтүү сүрөтчү жана мыкты педагог Н.Г.Хлудовдон,  кийин Москвадагы  Жогорку сүрөт-техникасы окуу жайынан  Р.Р.Фальктын өнөрканасынан билим алып, бир аз убакыт Ленинграддагы Пролетардык көркөм сүрөт искусствосу институтунда иштеген.

1933-жылы Кыргызстанга кайтып келип биринчи жолу сүрөт галереясын негиздейт (азыркы Гапар Айтиев атындагы Кыргыз көркөм сүрөт искусство музейи). Көп өтпөй сүрөт боюнча мектеп-студия уюштуруп, бул студия 1939-жылы Көркөм сүрөт окуу жайы статусун  алган жана Кыргызстандын  сүрөтчүлөрүнүн билим бешиги, учкан уясы болуп калган.

Муну менен  Семен Афанасьевич Чуйков кыргыз маданиятынын бүтүндөй бир тармагынын, көркөм сүрөт искусствосунун өсүп-өнүгүшүнө эбегейсиз зор салым кошкон. Ал өз доорунун прогрессивдүү алдыңкы адамы катары ошол учурдагы кыргыз коомундагы өзгөрүүлөрдү, айрыкча билимге суусаган жаштардын умтулууларын байкабай койгон эмес жана ага багыт бергендердин бири болгон.

Анын бүгүнкү күндө Москвадагы Третьяков музейинде турган эмгектеринин бири “Советтик Кыргызстандын кызы” (1947) аталган классикалык эмгеги бардыгыбызды  сыймыкка бөлөп турат. Ошондой эле анын кыргыз жергесинин табиятын, карапайым эмгекчилерин, өнөрүн даңазалаган эмгектери бүгүнкү күндө маданиятыбыздын көөнөрбөс байлыгы болуп калды.

Ал 1980-жылы Москвада көз жумду.