Ааламдын эң алгачкы 3 D картасы

Миллиондогон галактикалар бир долбоордо. Бүгүн дүйнөгө эң ири үч өлчөмдүү Аалам картасы сунушталды.

20 жылдан бери ар кандай изилдөө институттарынын жүздөгөн эл аралык илимпоздору “Слован санариптик космостук изилдөө” —  деп аталган бул чоң долбоордун үстүндө иштеп келишет.

Картада ааламдын 11 миллиард жылдык эволюциясы чагылдырылган (асман чөйрөсүнүн төрттөн бир бөлүгү камтылган). Баса, долбоор кара материкти эң так изилдөөгө мүмкүнчүлүк берет.