Санарип жаатында дүйнөдө өз ордубузду таба баштадык

Коронавирус менен кармашып жатып, соңку күндөрү жакшы сөз деле укпай калыптырбыз. Бул маалымат чыны менен көңүл көтөргөн жакшы жаңылык экен. Бир сөз менен Кыргызстан БУУнун электрондук өкмөттүн өнүгүшү индекси боюнча дүйнөдө 193 мамлекеттин ичинен 83-орунга (сегиз позицияга көтөрүлүп) чыгыптырбыз. Бирок Казакстандан кийинки орунда экенбиз.

Мамлекеттик байланыш комитетинин билдиргенине караганда бул көрсөткүч Кыргызстан үчүн акыркы он жылдын аралыгындагы электрондук өкмөттүн өнүгүшү боюнча эң мыкты жетишкендик болуп эсептелет.

Өлкөбүз «Санарип Кыргызстан 2019- 2020» концепциясы боюнча иштеп жатканы белгилүү. Муну менен концепцияда белгиленген төрт позицияны ашык аткарыптырбыз. Анын ичинде экосистеманын өнүгүшүн камтыган электрондук өкмөттү өнүктүрүү чаралары да бар.

Ошондой эле Кыргызстан өзгөчө телекоммуникациялык инфраструктуранын өнүгүш деңгээли боюнча – дээрлик 73 пайызга чыкканы белгилүү болду. Бул «Санарип Кыргызстан 2019-2020» концепциясын жүзөгө ашыруунун жол кар- тасында каралган комплекстүү ишчараларды аткаруунун натыйжасында жетишилген ийгилик болду.

Мындан тышкары электрондук катышуу индекси боюнча 66 – орунду камсыз кылдык. Электрондук катышуу индекси деп – жарандардын маалымат- коммуникациясын пайдалануу аркылуу мамлекеттик иштердин жүзөгө ашырылышына (E-Participation Index) катышуусу аталат.

БУУнун Электрондук өкмөт индекси (The UN Global E-Government Development Index) – бул улуттук мамлекеттик структуралардын маалымат-коммуникацияларын пайдалануу аркылуу жарандарга мамлекеттик тейлөө көрсөтүүсү эсептелинет. Бул иликтөөлөр ар түрдүү өлкөлөрдөгү электрондук өкмөттүн өнүгүү деңгээлин, ошондой эле аны мамлекеттик структуралардын системалуу пайдалануу дегээлин аныктайт.

Бардык катышуучулар: онлайн тейлөө, телекоммуникациялык инфраструктура, адамдык капитал индекстерин камтыйт жана анын жыйынтыгы эки жылда бир БУУ тарабынан жыйынтыкталып турат.

Кошумчалай кетсек Президент Сооронбай Жээнбеков үстүбүздөгү жылды “Аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо” жылы деп жарыялаган болчу. Мындан тышкары өлкөнү туташ санариптештирүү боюнча иш-чаралар соңку үч жылдан бери туруктуу аткарылып келе жатканын эске алсак, бул рейтингдер боюнча мыкты көрсөткүчтөрүбүз али алдыда экендиги талашсыз.

Темирбек АЛЫМБЕКОВ,
“Кыргыз Туусу”