Ысык-Көлдү тор басты, балыктарды шор басты

“Ысык-Көл”биосфералык аймагынын” дирекциясынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө даректелген расмий маалыматтарына таянсак, аткара турган иш аракеттеринин 3 милдети: жаратылыштын экологиялык системаларын, ландшафтарды, био жана генетикалык ар түрдүүлүктөрдү сактоо, өнүктүрүү жана калыбына келтирүү; аймактын социалдык-экономикалык, маданий жактан өнүгүүсүнө ар тараптуу көмөк көрсөтүү, жаратылыш менен коомчулуктун тыгыз байланышта болуусун камсыздоо; жаратылыш компоненттеринин акыбалын билүү максатында узак мөөнөттөгү мониторингдерди жана илимий иштерди жүргүзүү, калк арасында экологиялык тарбия иштеринин деңгээлин көтөрүү, адистердин квалификациясын жогорулатуу, жаңы технологияларды өнүктүрүү жана киргизүү, бул максаттар кагаз бетинде талапка шайкеш жазылганы менен иш жүзүндө көл суусунун булганышы аймактын биологиялык түрдүүлүгүнүн төмөндөөсүнө алып келип, алардын жылына жүз миңдеп өстүргөн баалуу балыктардын майда чабактарын көлгө коё берип браконьерлерди “багып” келатышканын, аларга биргелешип каршы күрөшүүдөн эч майнап чыкпагандыгын жашырышпайт.

2011-жылдан бери Биосфера аймагы тарабынан көк чаар балыгынын – 34000, сазандын – 295000, форелдин – 2030097, сиганын – 12501, карптын 50000 майда чабактары өстүрүлүп, Ысык-Көлгө коё берилген экен. Жакында браконьерликке каршы күрөшкө чыгышкан облустук өкүлчүлүктүн, Мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук кызматынын өкүлдөрүнүн биргелешкен рейддеринин натыйжасында браконьерлердин көлгө салынган жалпысынан 20км. кытай тору “колго түшүп”, буга чейин браконьердин10480 километр жайылган тору жок кылынганын билдиришкен. Ал эми жогорудагы үч милдеттин аткарылгандыгы жөнүндө маалымат жок. Балким?..

Жээнбай ТҮРК, “Кыргыз Туусу