«Бизден эл кескин өзгөрүүлөрдү күтүп жатат»

Өкмөт ишин пландаштырууда бюджеттик каражаттарды өз учурунда жана рационалдуу пайдалануу керектигин Премьер- министр Улукбек Марипов 2020-жыл үчүн мамлекеттик инвестициялар долбоорун ишке ашыруунун жыйынтыктарын чыгаруу боюнча кеңешмеде билдирди.

Кеңешменин жүрүшүндө Экономика жана финансы министрлигинин 2020-жылдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик инвестициялар долбоорун ишке ашыруу тууралуу баяндамасы, ошондой эле өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдөн алган каражаттардын басымдуу бөлүгү туура келген транспорт, энергетика, ирригация, суу менен камсыздоо жана саламаттык сактоо тармактарындагы долбоорлорду ишке ашырууга жоопкер мамлекеттик орган жетекчилеринин баяндамалары угулду. Белгиленгендей, 2020-жылы мамлекеттик инвестициялар долбоорун ишке ашыруу алкагында план боюнча 18,6 млрд. сом каралса, анын 15,7 млрд. сому өздөштүрүлгөн. Бул иш 83% аткарылган дегенди түшүндүрөт. Мында өздөштүрүлгөн каражаттардын көлөмү алгач бекитилген планга салыштырмалуу болгону 67% түзгөн. «Бизден эл кескин өзгөрүүлөрдү күтүп жатат. Ошондуктан бизге чоң жоопкерчилик жүктөлгөн», — деди Улукбек Марипов. Премьер-министр өзгөчө белгилегендей, тармактык органдар бул багыттагы ишти күчтөндүрүүсү керек, ал эми мамлекеттик инвестициялар долбоорун ишке ашыруу үчүн мамлекеттик органдар жеке жоопкерчилик тартат. Муну баса белгилөө менен ªкмөт башчы Экономика жана финансы министрлигин мамлекеттик инвестициялар долбоорун сапаттуу мониторингдөөгө жана координациялоого чакырды. Ошондой эле Улукбек Марипов жаңы долбоорлорду социалдык-экономикалык натыйжалуулукка басым жасоо менен тыкыр даярдоону тапшырды.