Ыйман, адеп жана маданият жылына карата: «Аялды тарбиялоо – улутту тарбиялоо»

“Кыргыз аялдары: тарыхта жана азыркы учурда” деп аталган, 137 басма табактан турган көлөмдүү, көркөм түстүү, кыргыздын асыл кыздарына арналган он экинчи китеп “Турар” басмасынан жарык көрдү.

Канча жылдардан бери убактысынын басымдуу бөлүгүн ушул китепке арнап келүүсүнүн себеби тууралуу: “Кыргыз элинин тарыхы – бул өз көз карандысыздыгы үчүн тынбаган күрөштүн тарыхы. Ал эми бул күрөштүн дем берүүчүсү бардык учурда тазалыктын жана берилгендиктин, акыйкаттыктын, кайрымдуулуктун үлгүсү – аялзаты болгон”, – дейт автор, журналист, жазуучу, саясат таануучу жана тарых илимдеринин кандидаты Күлбүбү Бектурганова. “Аялдардын Кыргызстандын тарыхындагы орду жана ролу”, “Энелер жана кыздар”, “Кыргызстандын сыймыктуу кыздары” аттуу үч бөлүмдөн турган китептин өзөгүнө токтолсок, автор саясат таануучу, тарыхчы катары окурмандарга кыргыз аялдарынын коомдогу, үй-бүлөдөгү, байыркы мифтердеги жана уламыштардагы, Октябрь революциясына чейинки жана андан кийинки, азыркы мезгилдердеги орду, ролу тууралуу маалымат берип, кызыктуу тарыхый экскурсту сунуш кылат. Ошондой эле К.Бектурганова келечекте жаза турган очерктери көкүрөктө бышып жетилип турганын, келерки китептер үчүн өзү болжоп койгон каармандары да арбын экенин айтат.

К.Бектурганованын өзү тууралуу учкай маалымат бере кетсек, ал Москвадагы Д.И.Менделеев атындагы институтту бүтүргөн соң Кыргыз ССРинин Курулуш министрлигинин Борбордук курулуш лабораториясынын инженери болуп иштеген. Ошол эле убакта политехникалык институтта сту-денттерге сабак берген. 1966-жылы аны партиянын шаардык комитетинин курулуш жана шаардык чарба бөлүмүнө инструктор кылып дайындашкан. Андан кийин партиялык, коомдук жооптуу кызматтарды аркалаган. Аялзатына арналган эң алгачкы эмгеги 1983-жылы “Кыргыз жергесинин кыздары” аттуу аталышта жарык көргөн. “Кыргызстандын асыл кыздары”, “Аялдар – Кыргызстандын экономикасында”, “Кыргызстандын аялдары – элетти өнүктүрүүдө”, ж.б. аталыштагы ондон ашуун эмгектерди жараткан. Үч баланын, тогуз неберенин энеси.

Жыпар ИСАБАЕВА, “Кыргыз Туусу”