Жылдыз ИСКЕНДЕРОВА: «Бүгүнкү күндө театралдык окуу жайлар ушул сыяктуу китептерге муктаж»  

 

Бүбүсара Бейшеналиева атындагы КММИУнин «Режиссура жана актёрдук чеберчилик» кафедрасынын башчысы, ага окутуучу Жылдыз ИСКЕНДЕРОВА менен болгон маек.

– «Сахна кеби жана көркөм окуу хрестоматиясын» түзүп, чыгарган экенсиң. Ушул эмгегиң тууралуу айтып берсең?

– «Сахна кеби жана көркөм окуу хрестоматиясы» деп аты айтып тургандай, театралдык орто жана жогорку окуу жайлардын педагогдору, студенттери, телерадио дикторлору жана алып баруучуларына арналган окуу китеп. Сахна кебин жана көркөм окууну өнүктүрүүдө теориялык жана практикалык курал катары колдонсо болот. Китеп кептин техникасы – орфоэпия, дикция, дем алуу, үн жана артикуляцияга карата атайын көнүгүүлөр, макал-лакап, жаңылмач, бат айтма, санат, насыят, терме, поэзия, эпос, санжыра, тамсил, жомок, жана көркөм окууга арналган кыргыз жана чет элдик чыгармалардагы үзүндү, монологдорду ичине камтыйт.

– Мен билгенден бул тармак боюнча колдонмо куралдар аз болсо керек?

– Ооба, дээрлик жокко эсе десем да болот. Себеби, биз буга чейин балдарды окутууда Гүлшара Дулатованын “Кыргыз театрынын сахналык кеби”, жана Турганбүбү Бообекованын “Дем алуунун үстүндө иштөө” деген китептерин гана пайдаланып келгенбиз. Буюрса, менин эмгегим үчүнчү китеп болду десем дагы болот.

– Демек, китепти түзүү идеясы окуу куралдардын жетишсиздигинен келип чыккан экен да?

– Биринчи себеби, ошондой болду деп айтууга да негиз бар. Анткени, абитуриенттер, студенттер, педагогдор жана элдик өнөрпоздор үчүн чыгармалардын топтоштурулган жыйнагынын жоктугу чоң маселелердин бири болду. Мындан сырткары, студенттик кезден тарта, педагогдук жолду аркалап келе жаткан убакыт аралыгында монологдордун жыйындысын топтоо боюнча арзыбаган ой-тилек бар эле. Себеби, мага студенттер үчүн акыркы учурларда ылайыктуу монолог табуу курч маселелердин катарын толуктап келе жаткандай сезилчү. Ошондон улам, китепке монологдордун буга чейин айтылып жүргөн жана айтыла элек кыскача үзүндүлөрүн киргиздим. Эмнеге дегенде, китепке көлөмдүү чыгармаларды толугу менен киргизүүгө мүмкүн эмес. Ошондуктан алардын урунттуу жерлеринен алынган үзүндүлөр орун алды. Бул чыгармалардагы үзүндү монологдорду жайылтуунун баштапкы кадамы десек туура болчудай.

– Китепте монологдордон сырткары, дагы кандай баалуулуктар камтылды?

– «Сахна кеби жана көркөм окуу хрестоматиясы»- сөздү (тилди) таза, даана, так сүйлөөгө үйрөтүүдө макаллакаптардын, жаңылмачтардын үлгүлөрүн, накыл кептердин, учкул сөздөрдүн, жаңылмачтардын, тамсилдердин, жомоктордун, санат-насыяттардын, эпостордун жана атайын кыргыз жана чет элдик поэзиялардын топтомун өзүнө камтыйт. Бул жыйнак теориялык жана практикалык алгачкы жолдомо болуп саналат. Биздин максат ушуларды элге жайылтуу жана жеткирүү. Дегеле театралдык окуу жайлардын педагогдору, студенттери жана кыргыздын салттуу көркөм өнөрүнүн дээрлик бардык тармагы бүгүнкү күндө ушул сыяктуу эмгектерге муктаж.

Жылдыз ИСКЕНДЕРОВА: «Бүгүнкү күндө театралдык окуу жайлар ушул сыяктуу китептерге муктаж»  : 2 комментария

Комментарии запрещены.