ИСИТО – ийгиликтердин ачкычы

2003-жылдын ноябрь айында Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын тизмеси дагы бир кубаттуу окуу жай менен толукталып, Билим берүүдө заманбап маалыматтык технологияларды түзүү институту негизделген. Бирок бул окуу жайды бүгүнкүдөй жаркыраган заманбап, кубаттуу материалдык-базасы бар окуу жайга айландырууда көптөгөн кыйынчылыктар жаралды. Мамлекетибиздеги билим берүү тармагынын эң бир кадыр-барктуу, таанымал инсандарынын бири, экономика илимдеринин доктору, профессор, КРнын билим берүүсүнүн эмгек сиңирген кызматкери, ИСИТОнун ректору Кубаев Борис Хамитович аталган окуу жайды Кыргызстанга эле эмес, КМШга таанылтып, учурда жаңы баскычтагы ийгиликтерди жаратуунун аракетинде.

Урматтуу КРнын орто мектептеринин бүтүрүүчүлөрү!

ИСИТОнун кабыл алуу комиссиясы 2022-2023-окуу жылында мектеп бүтүрүүчүлөрүн төмөндөгүдөй адистиктер боюнча билим алууга чакырат:

Жогорку билим 11-класс-тын базасында ЖРТнын жыйынтыгы менен.

«ПЕДАГОГИКА» (квалификация — бакалавр);

«ЛИНГВИСТИКА» (квалификация – бакалавр);

«КОЛДОНМО ИНФОРМАТИКА» профиль: ЭКОНОМИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (квалификация – бакалавр);

«БИОЛОГИЯ» профиль: ДАРТ АНЫКТООЧУ КЛИНИКАЛЫК ЛАБОРАТОРИЯ (квалификация – бакалавр);

«МЕНЕДЖМЕНТ» профиль боюнча (квалификация – бакалавр);

«МААЛЫМАТТЫК КООПСУЗДУК» (квалификация – IT-технолог);

ОРТО КЕСИПТИК БИЛИМ 9-класс-тын базасында ЖРТ жок 2 жыл, 10 ай;

11-класстын базасында ЖРТ жок 1 жыл, 10 ай.

«БАШТАЛГЫЧ КЛАССТАРДЫ ОКУТУУ» (квалификация – башталгыч класстардын мугалими);

«ЭСЕП ТЕХНИКАСЫНЫН КАРАЖАТТАРЫН ЖАНА КОМПЬЮТЕРДИК ТАРМАКТАРДЫ ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛӨӨ» (квалификация – техник);

«УКУК ТААНУУ» (квалификация – юрист);

«БАНКТЫК ИШ» (квалификация – банк иши адиси);

«ТАРМАКТАР БОЮНЧА ЭКОНОМИКА ЖАНА БУХГАЛТЕРДИК ЭСЕП» (квалификация – бухгалтер);

«СОЦИАЛДЫК ИШ» (квалификация – социалдык кызматкер);

«СОЦИАЛДЫК КАМСЫЗДОО УКУГУ ЖАНА АНЫ УЮШТУРУУ» (квалификация – юрист);

«КООМДУК ТАМАКТАНУУ КЫЗМАТЫН УЮШТУРУУ» (квалификация – менеджер);

«ЭСЕПТӨӨ ТЕХНИКАСЫНЫН ЖАНА АВТОМАТТАШТЫРЫЛГАН
СИСТЕМАЛАРДЫ ПРОГРАММАЛЫК КАМСЫЗДОО»
(квалификация – техник программист);

«МЕНЕДЖМЕНТ» тармактар боюнча (квалификация – менеджер);

ОРТО МЕДИЦИНАЛЫК БИЛИМ 11-класстын базасында ЖРТ жок;

«ДАРЫЛОО ИШИ» (квалификация – фельдшер) 3 жыл, 6 ай;

«МЕД АЙЫМДЫК ИШ» (квалификация – мед айым/мед ага) 2 жыл,
10 ай;

«АКУШЕРДИК ИШ» (квалификация – акушерка) 2 жыл, 10 ай;

«ОРТОПЕДИЯЛЫК СТОМАТОЛОГИЯ» (квалификация – тиш техник) 2 жыл, 10 ай;

«ФАРМАЦИЯ» (квалификация – фармацевт) 2 жыл, 10 ай;

«ЛАБОРАТОРИЯЛЫК ДАРТ АНЫКТОО» (квалификация – фельдшер-лаборант) 2 жыл, 10 ай.

Бардык суроолор боюнча ИСИТОнун ректору
Кубаев Борис Хамитовичке кайрылсаңыздар болот.

Тел.: 0553 13-09-44, 0312 35-89-54

Республиканын аймактарында (Талас, Токмок, Токтогул, Баткен) ИСИТОнун филиалдары иштейт. Кош келиңиздер!

Биздин дарек: Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, М. Ганди көч.,114. Тел.: 0312 35-89-56.

Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы: Сариева Фарида
Салморбековна. Тел.: 0502 52-53-03.

0 Поделились