«Кыргыз Туусу» басма үйү журналисттер арасында сынак жарыялайт

«Кыргыз Туусу” басма үйү өлкөнүн журналисттери арасында журналист Марип Тайчабаровдун элесине арналган “Жемкорлуктун жемсөөсү тешилет” аттуу конкурс жарыялайт

  1. Жалпы жоболор

Конкурска республиканын бардык журналисттери катыша алышат.

Конкурска катышуу үчүн журналисттер конкреттүү фактылардын негизинде жазылган жемкорлук менен күрөшүү боюнча макалаларын  “Кыргыз Туусу” гезитине жарыялоого тийиш.

Макалалар 2017-жылдын башынан 1-ноябрга чейин жарык көрүүгө тийиш.

Макалалардын мазмуну үчүн редакция жоопкерчиликти албайт.

Конкурсту уюштуруу жана анын жыйынтыгын чыгаруу жана жеңүүчүлөрүн аныктоо үчүн редакциянын кызматкерлеринен комиссия түзүлөт.

Конкурстун байге фонду 50 миң сом.

  1. Конкурстун жыйынтыгын чыгаруу

 Конкурстун жыйынтыгы 7-ноябрь Басма сөз күнүнө карата чыгарылат.

Байге фонду конкурска келип түшкөн материалдардын санына жана сапатына жараша орундардын аныкталган санына жараша бөлүштүрүлөт.

Конкурстук комиссия конкурстун жыйынтыгын чыгарууда жана жеңүүчүлөрдү аныктоодо байге фондун толук пайдалануу же пайдаланбоо маселесин өз алдынча чече алат.

Жеңүүчүлөрдү сыйлоо “Кыргыз Туусу” басма үйүндө жүргүзүлөт.