Менин мугалимим

Ар бир адам баласы жаралган соң өз алдынча жашоого көнүшүп, турмуштан өз ордун табышы кажет. Албетте, жол көрсөтүүчү, ага багыт берүүчү, караңгыда алдыңа шам чырак кармагандай образдагы бирөө болушу шарт. Мындай катарга мен эч буйдалбастан мугалимдик кесипти кошмокмун. Себеби жөнөкөй, мугалим биздин келечектеги жаркын жашообузга багыт берүүчү, адамдык асыл сапаттарыбызды калыптандыруучу өзгөчө жан.

Биздин мектеп Нарын об-лусунун Нарын районуна караштуу Жер-Көчкү деген чакан айылдын  койнунда  орун  алган. Касиеттүү Теңир-Тоонун койнундагы дал ушул алтын уямдан мени эң алгачкы эжейим катары, билим кени болгон мектептен Перизат Курманалиева тарбияласа, эс тартып калгандан мектепти аяктаганга чейинки убактарым кыргыз тили мугалими, таянаар адамым, жашоодогу аска тоом болгон атам Эркинбек Акунбаевдин көз алдында өттү.

Атам демекчи, ал өзгөчө сылык, сыпаа, кичи пейил жан. Дээринен көркөмдөп макала жазганга, ыр чыгарганга, сүрөт тартканга шыгы бар, көркөм дүйнөгө жакын, жан дүйнөсү бай адам. Кичинекей мектебибизге киргенде эң алгач эле атам тарткан кооз-кооз сүрөттөр, жазуулар көзгө урунат. Ошондуктан, мен аны эң мыкты мугалим деп эсептейм.

Жыл  сайын  жергебизде, октябрь айында мугалимдер күнү белгиленип  келет.  Бул  асылзат адамдарыбыз – мугалимдерибизди сыйлоочу, көңүлүн алып, жүзүнө жылмаюу тартуулоочу эң сонун күн. Чакан  белегим,  жылуу-жумшак сөзүм менен дал ушундай ыңгайда бир эсе атамдын, бир эсе агайым-дын көңүлүн жылытып, ушул даражага жеткирип, адам кылып калып-тандырганы үчүн башымды ийип, миң ирет ыраазычылыгымды билдиргим келет.

Канышай ЭРКИНБЕК кызы, Ж.Баласагын атындагы КУУнун 3-курсунун Студенти