Эсебиң туура чыкса, күлөсүң

Өзүнүн кара тизмеге кирип калганын билгенден кийин Айша эжесинин паспорту менен Россияга кетүүгө аракет кылыптыр. Ошентип 2014-жылдын 3-февралында аэропорттон кармалып калат. Албетте, анын үстүнөн кылмыш иши козголуп, ал сотко жетет.

Райондук соттон биз сот­толуучуга  жеңил  жа­за  колдонуп,  акчалай  айып  пул чектөөсүн  сурандык.  Бирок райондук  сот  аны  бир  жарым жылга эркинен ажыратып, белги­ленген жазаны шарттуу деп, бир жылдык сыноо мөөнөтүн чектеп койду.

Бул өкүм менен макул болбос­тон шаардык сотко кассациялык даттануу менен кайрылдык. Район­дук соттун өкүмүн өзгөртүп, сот­толуучуга айып пул чектеп берүүнү сурандык. Кантсе да, айып пулду төлөп койсо, чет өлкөгө кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт деген үмүт болчу.

Бишкек шаардык соту 2014­-жылдын  30­майында  биздин даттанууну карады да, кеңешүү бөлмөсүнө кетти. Биз күтпөгөн окуя алар чыгарган аныктаманы окуганда болду. Ал мындай эле. “Би­ринчи май райондук сотунун өкүмү өзгөртүлсүн, Кыргыз Республикасы­нын Жазык кодексинин 63­беренеси алынып салынсын. Кыргыз Респуб­ликасынын 2014­жылдын 27­янва­рындагы “Адам укуктарынын жал­пыга таанылган декларациясынын 65 жылдыгына байланыштуу муна­пыс жөнүндө” мыйзамынын 1­бере­ несинин 7­бөлүгүнө ылайык жаза­дан бошотулсун”.

Соттук коллегиянын мүчөлөрү чыгып кеткенден кийин сотко ка­тышып жаткан айыптоочу про­курор  мени  карады.  Мен  эмне демекмин, иш биздин пайдабыз­ га  күтүүсүз  жерден  чечилгени­не купуя кубанып, ийнимди куу­шурдум.  Анткени  кылмыштуу аракет  Мунапыс  кабыл  алын­гандан  кийин  3­февралда  болуп жатпайбы.

Ал эми  аталган  мыйзамдын 15­беренесинде “Кылмыш жаса­ган,  ошондой  эле  ушул  Мыйзам күчүнө киргенге чейин соттолгон адамдар  ушул  Мыйзамдын  кол донулушуна дал келет” деп так көрсөтүлгөн. Балким ошол сот­тук коллегиянын мүчөлөрү сот­толуучуну аяштыбы же байкабай калыштыбы, айтор аны жазадан куткарып  жиберишти.  Эсебиң туура чыкса күлөсүң дегендей, биз да ичибизден кымыйып кала бердик.

Турмуш ушунусу менен кызыктуу эмеспи.  Кээде  утуласың,  кээде утасың, кубанасың дегендей…

Аскарбек НАСИРДИНОВ,

“Кыргыз Туусу”