• Президент Алмазбек АТАМБАЕВ: «Келечекке жакшы сабак бере алдым»