Учурунда Байтиктин коругу болгон дешет

(“Байтиктин Боз-Бөлтөгү качанга чейин бозорот” деген макалага ой-пикир “Кыргыз Туусу” гезитинде жарыяланган ”Байтиктин Боз-Бөлтөгү качанга чейин бозорот” деген Аскарбек Насирдиновдун

Читать далее

Талант көрсө, таптаган, мээнет көрсө, барктаган же редактор реформатор

Абдиламит Матисаковдун “Кыргыз Туусу” гезитинин башкы редактору болуп иштеген мезгилдери (ал эки жолу бул кызматты аркалады) анын жетекчиликке тапталып, тажрыйба

Читать далее