Акын Сооданбек Абылгазиев: «Кубулжуган үн турат кулагыңда, Төлгө болуп торгойдун сайраганы…»

Туулган жердин турпагы Бала кез көп эле мен тумоолодум, Басалбай эки буттан ылоолодум. Кайнатып көңдөй кара топуракты, Атакем кайта-кайта булоолодуң.

Читать далее

«Манас» эпопеясын спекулятивдик мамиледен коргош керек»

“Манас” жана Ч.Айтматов Улуттук академиясынын Манас таануу бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин доктору, профессор Ташманбет КЕНЕНСАРИЕВ: —Ташманбет агай, жакында эле сиздердин 

Читать далее

«Манас» бурмалоолордон, мазактоолордон мамлекеттик деңгээлде корголууга тийиш!

Бийлик башындагыларга Кыргыз Республикасынын Президенти С.ЖЭЭНБЕКОВго Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Д.ЖУМАБЕКОВго Кыргыз Республикасынын Премьер-министри М.АБЫЛГАЗИЕВге КАЙРЫЛУУ 2011-жылдын кулжа айынын

Читать далее

…Бирок дагы жан дүйнөмдүн жарасын, Кара өлөңсүз кантип гана эмдейин?

…Жакынкы жылдардын аралыгында айрым орус классиктеринин, коңшу казак боордошторубуздун чыгаан акындарынын чыгармаларын которуптурмун. Айрымдары интернет айдыңында жүрөт окшойт. Колго тийгендерин

Читать далее