«Жыландын сүйүүсү» китебинин 3-китеби «Кыргыз Туусу» гезитине жарыяланат

Жазуучу жана журналист Жыпар Исабаеванын «Жыландын сүйүүсү» деп аталган мистикалык-фантастикалык повестинин уландысы, тактап айтканда 3-китеби кийинки жумадан баштап «Кыргыз Туусу»

Больше