• Алгачкы миллиондор атайын эсепке түшө баштады. Башталышы жаман эмес!