• Алмазбек Атамбаев: «Дүйнөдө эненин сүйүүсүнө эч нерсе тең келе албайт»