• Жаштардын жаўы Өкмөтү «Жаңы доорго кырк кадам» менен аттанды