• Жаратылышыбызды кор кылгандардын «коргоочулары» күчпү?